1. Obsah portálu vipspolocnicky.sk, ďalej len "vip" je explicitný, erotický a sexuálne zameraný.
  2. Tento portál budem prezerať výlučne v súkromí a využívať len pre vlastnú potrebu.
  3. Prehlasujem, že obsah portálu "vip" ma neuráža, nepohoršuje a nie som ním nijako ohrozený.
  4. Prevádzkovateľ portálu "vip" neposkytuje erotické, ani iné služby, ktoré sú na týchto stránkach ponúkané.
  5. Každý inzerát je pridávaný jednotlivcom, ktorý si zodpovedá za pravosť a správnosť údajov.
  6. Beriem na vedomie, že celý obsah portálu "vip" je chránený autorským zákonom. Kopírovanie alebo voľné šírenie celého obsahu alebo jeho časti je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa zakázané a porušenie akejkoľvek podmienky môže mať za následok občianskoprávne alebo trestoprávne konanie.
  7. V prípade ak nespĺňam akúkoľvek z uvedených podmienok, sa zaväzujem portál "vip" okamžite opustiť.
  8. Kliknutím na tlačítko "vstúpiť" potvrdzujem, že som dosiahol vek 18 rokov, alebo ak sa pripájam zo zahraničia, že som dovŕšil vek dospelosti platný v štáte, z ktorého sa pripájam.